#Klimatpositivt – För Karolina P. är klimatet en av dagens och framtidens viktigaste utmaning och område och vi har därför en av landets främsta expert inom kolsänkor hos oss, Karolina Norbeck. Hon har varit med som expert i den Klimatpolitiska Vägvalsutredningen (M2018:07) för framtagande av en strategi för att Sverige ska bli klimatpositivt år 2045 (SOU2020:4). Just er fastighet kan bli klimatpositiv så tveka inte att kontakta oss för att höra mer.

Det är därmed möjligt att just er fastighet kan bli klimatpositiv och ge upphov till nettonegativa utsläpp – att fastigheten därmed blir en kolsänka.

#Hållbarhetsarbete – Vi på Karolina P. har identifierat tre av de globala hållbarhetsmålen som vi vill fokusera extra på, och som vi anser är av stor betydelse för oss och våra intressenter. Men självklart beaktar vi samtliga 17 mål och deras samverkan med varandra när vi gör våra val och i kontakt med våra kunder.

  1. Mål 11 – Hållbara städer och samhällen. Hållbarhet är integrerat i hela vår verksamhet och genomsyrar vårt tjänsteutbud. Karolina P. strävar bland annat för att skapa hållbar planering av bostäder, cirkulärt materialflöde och inkluderande och innovativa boendemiljöer.
  2. Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna. Vår målsättning är att vår interna verksamhet ska vara klimatpositiv och att vi genom våra tjänster även möjliggör detta för våra kunder och att det ger upphov till nettonegativa utsläpp.
  3. Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Vi på Karolina P. anser att man genom att identifiera viktiga sociala aspekter som bidrar till att skapa trygga och inkluderande boendemiljöer kan vi ha en långsiktig positiv påverkan på boendes livsmiljö.

Branschens bästa förvaltningsteam

– Vi tar hand om våra fastigheter och kunder