Teknisk förvaltning & fastighetsskötsel

DRIFT • PROJEKTLEDNING • KLIMAT • TEKNIK • SÄKERHET

Med teknisk förvaltning menar vi att vi håller Er fastighet i bästa möjliga skick. Med regelbunden tillsyn samt ett förebyggande och felavhjälpande underhåll ser våra tekniker till att fastigheternas och hyresgästernas behov av förvaltning blir uppfyllda. Dessutom gör vi det på ett hållbart och kostnadseffektivt vis.

Drift & Optimering

Väl fungerande och intrimmade system för uppvärmning, kyla, el och ventilation är grunden för en resurseffektiv fastighet och en behaglig boendemiljö. Våra tekniker har lång erfarenhet från drift & optimering av såväl bostads- som kommersiella fastigheter.

Tryggt & Rent

Vi förstår vikten av att känna sig trygg i sitt hem. Låt våra experter hjälpa er med såväl tekniska säkerhetslösningar som mjukare trygghetsfrågor. Vi hjälper Er till en effektiv städning, ett fungerande brandskyddsarbete och ett säkert skalskydd.

Projektledning

Karolina P. har bred erfarenhet gällande såväl installations- som byggprojekt av alla storlekar. Så oavsett om det handlar om att byta en undercentral, genomföra en hyresgästanpassning eller renovera fasaden finns vi här för er från början till slut.

Vi arbetar

Klimatpositivt

Hjärtligt

Tryggt

Branschens bästa förvaltningsteam

Vi tar hand om våra fastigheter och kunder