Tallen

HSB Brf Tallen i Märsta äger fastigheterna Valsta 3:9-3:16 som omfattar 20 bostadshus.

Nytt uppdrag om 408 lägenheter i Märsta

Karolina P. har fått förtroendet att sköta den tekniska förvaltningen av Brf Tallen i Märsta. Uppdraget omfattar totalt 408 lägenheter fördelat på 20 byggnadskroppar med tillhörande markskötsel. Uppdraget startar den 1 mars 2022.

– Brf Tallens hållbarhetstänk och framåtanda ligger helt i linje med vår vision och vi ser fram emot att etablera oss som en lokal och engagerad aktör i Märsta. Vi är mycket glada över detta förtroende och möjligheten att aktivt bidra såväl till områdets som föreningens utveckling, säger Richard Unger, Karolina P.s VD.

HSB Brf Tallen i Märsta äger fastigheterna Valsta 3:9-3:16 som omfattar 20 bostadshus uppförda under åren 1968 – 1969. Byggnaderna består av totalt 60 trapphus och 408 lägenheter. Föreningen har de senaste åren genomfört ett flertal större underhålls- samt investeringsprojekt, som exempel kan nämnas omfattande garagerenoveringar samt en installation av solceller med tillhörande individuell mätning och debitering (IMD). Arbetet med social hållbarhet genomsyrar föreningen och varje år arrangeras flertalet aktiviteter för de boende.

Läs också ”Tallen har en av de största solcellsanläggningarna”

Läs mer om våra tjänster här.