Karolina P. kan Miljöbyggnad!

Karolina P. har nu certifierade Miljöbyggnadssamordnare. Miljöbyggnad är en miljöcertifiering eller klassning som används i Sverige och är anpassat till våra förhållanden.

För både befintliga och nyproducerade fastigheter är Miljöbyggnad lämplig som miljöcertifieringssystem. Slutbetyget erhålls genom sammanräkning av betyg från tre områden; energi, inomhusmiljö och material. Slutbetyget resulterar i en klassning Guld, Silver eller Brons.

Karolina P. hjälper Er att certifiera fastigheten från start till färdig certifiering.

Är ni intresserade av en certifiering enligt Miljöbyggnad så kan vi på Karolina P. som ett första steg erbjuda en förstudie. Vi kontrollerar då de betygsgrundande indikatorerna som tex. dagsljus, energianvändning och analyserar byggnadens utformning. Därefter bedömer vi byggnadens förutsättningar till certifiering samt ett preliminärt slutbetyg. Vi diskuterar sedan fortsatt arbete tillsammans.

Läs mer om Miljöbyggnad på sgbc.se.

Kontakta oss på Karolina P. om ni vill veta mer!