Nyheter2020-08-28T20:33:40+02:00

Certifierade Miljöbyggnadssamordnare på Karolina P.

Karolina P. kan Miljöbyggnad! Karolina P. har nu certifierade Miljöbyggnadssamordnare. Miljöbyggnad är en miljöcertifiering eller klassning som används i Sverige och är anpassat till våra förhållanden. För både befintliga och nyproducerade fastigheter är Miljöbyggnad lämplig som miljöcertifieringssystem. Slutbetyget

Branschens bästa förvaltningsteam

Vi tar hand om våra fastigheter och kunder

Till toppen