Karolina P. på plats när Anders Ygeman invigde testanläggning för bio-CCS

Karolina P. var på plats vid invigningen av Stockholm Exergis testanläggning för Bio-CCS! Anläggningen invigdes av Energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman. Tänk att du nu som boende i en fastighet med fjärrvärme som uppvärmningsform kan känna att du bidrar till nettonegativa utsläpp av koldioxid – framtiden är här! #klimatpositivt

Extra roligt var att Karolina P.s närvaro vid invigningen uppmärksammades av Stockholm Exergis VD, Anders Egelrud, på LinkedIn.