Karolina P. har fått nytt interimsuppdrag som fastighetsförvaltare

Karolina P. har på uppdrag av Familjebostäder tillsatt en interimsförvaltare med personalansvar i södra Stockholm. Uppdraget gäller under 6 månader med placering på Familjebostäders kontor i Farsta.

”Vi är glada över det fortsatta förtroendet från Familjebostäder och ser fram emot ett gott samarbete. Familjebostäder är ett kommunalt bostadsbolag med ambition att ligga i framkant både vad gäller personal- kund-  och klimatfrågor vilket ligger helt i linje med Karolina P.s verksamhet” säger Karolina P.s VD Richard Unger.

Är er verksamhet i behov av en interimslösningar har vi flera erfarna konsulter redo. Kontakta oss idag.