Karolina P Förvaltning AB

Karolina P Fastighetsförvaltning i full gång! Efter mångårig erfarenhet i fastighetsbranschen såg ägarna ett behov av en mer modern fastighetsförvaltning med klimat och teknik i fokus. Utvecklingen går framåt och det finns många intressanta utvecklingsvägar för fastigheter och boendemiljöer. Inom detta har Karolina P flera experter och vi är redo att dela med oss